opdrachtgevers

opdrachtgevers

3FM Serious Request

december 2012

Ladyspeaker - presentatie van de 'Kom in Actiedag' van 3FM Serious Request, door NotaBene georganiseerd op de Schaatsbaan in Delft.

3FM Serious Request is een samenwerking van 3FM en het Nederlandse Rode Kruis. Elk jaar vragen zij aandacht voor een stille ramp en proberen met deze actie zoveel mogelijk geld op te halen.

ADO Den Haag

2011 t/m 2013

Communicatieadviseur - advisering over de interne en externe communicatie van de sociaal-maatschappelijke stichting ADO Den Haag in de Maatschappij. ADO Den Haag verricht al jaren een ruim aanbod aan sociaal maatschappelijke activiteiten, om deze goed te borgen, is in 2011 een aparte stichting opgericht: ADO Den Haag in de Maatschappij.

ADO Den Haag is een Nederlandse voetbalclub uit Den Haag die uitkomt in de eredivisie.

Ask Roger!

september 2013

Ladyspeaker - interview met de directie van Ask Roger! tijdens een personeelsbijeekomst over de vertaling van het Rogergevoel richting beleid, klant, interne organisatie. In opdracht van Nota Bene communicatie-evenementen en in samenwerking met Clineschrijft.

Ask Roger (Delft en Houten) is specialist in communicatiesystemen om medewerkers onderling en met klanten optimaal te laten communiceren.

Buddy Netwerk

heden

Lid Raad van Toezicht (secretaris) - toezicht houden op (het beleid van) de directeur/bestuurder en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad ter zijde. De verantwoordelijkheden en taken van de RvT zijn beschreven in de statuten en zij handelt volgens de principes van "Good Governance", een algemene opvatting over goed bestuur, toezicht en verantwoording.

Buddy Netwerk (Den Haag) is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, mensen vanaf 65 jaar die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met een beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Carlson Wagonlit Travel

2012

Communicatieadviseur Europese Aanbesteding - verantwoordelijk voor het schrijven van het plan van aanpak rondom communicatie voor de inschrijving van Carlson Wagonlit Travel op de openbare Europese Aanbesteding voor de Annual session van de NATO Parliamentary Assembly (november 2014).

Carlson Wagonlit Travel (Diemen) is a business travel agency specialising in all aspects of corporate travel management and logistics.

 

Centre for European Security Studies (CESS)

oktober/november 2015

Communicatieadviseur - het verzorgen van een interactieve seminar over Government Communication, Media Freedom and Public Opinion i.s.m. Len Middelbeek. De twee seminars vonden plaats in Tbilisi (Georgië) en Skopje (Macedonië) en werd gegeven aan parlementaire staffers om hen effectiever te laten communiceren en functioneren, zodat ze beter in staat zijn om de parlementariërs in hun commissies te ondersteunen. 

 

Coalition Rewards

2014

Communicatieadviseur - media stategie bepalen voor Coalition Rewards om bekendheid te verwerven op de Nederlandse markt. Coalition Rewards is eigenaar en operator van PINS, het multi-partner loyaliteitsprogramma dat met sterke groei in Finland, de Baltische Staten en Rusland internationaal de aandacht trekt. De basis van dit Noord-Europese succes ligt echter in Nederland aangezien Amsterdammer Gabi Kool CEO en mede-eigenaar is van Coalition Rewards.

Cultuurschakel

november 2015

Ladyspeaker - presentatie van de Inspiratiebijeenkomst Wereldmuziek in het Laaktheater, waar amateurs en culturele aanbieders hun kunsten toonden. De organisatie was in handen van CultuurSchakel, hét onafhankelijke kenniscentrum en de culturele bemiddelingsorganisatie voor cultuuronderwijs en amateurkunst in Den Haag.

DSM Biogas

2012

Communicatieadviseur - ondersteuning aan DSM uit Delft bij hun stand over Biogas tijdens Eurotier in Hannover (Duitsland). DSM Biogas is een onderdeel van DSM dat zich richt op de biogasindustrie.

Koninklijke DSM N.V. (Delft) is een Nederlands chemiebedrijf, dat internationaal actief is. DSM Biogas is a leading provider of enzymatic solutions, with more than 100 years’ experience in the production, formulation and application of enzymes.

Gemeente Den Haag

2012 t/m 2014

Communicatieadviseur programma GWS - verantwoordelijk voor de interne en externe communicatieprocessen binnen het, voor drie jaar door Europa gefinancierde, programma Gezondheid, Welzijn en Sport (onderdeel van Kansen voor West) in stadsdeel Laak.

Haags Theaterhuis

heden

Meede-initiatiefnemers, organisator en adviseur - een theatertour door de stad Den Haag om amateurkunstenaars een podium te bieden en een netwerk te creëren.

Jacobshospice

heden

Communicatieadviseur (vrijwilliger) - advisering en ondersteuning aan het Jacobshospice voor de organisatie van promotionele activiteiten om financiele en andere middelen te genereren voor het hospice. De focus van de werkzaamheden ligt op de coördinatie van projectactiviteiten, samenwerkingsverbanden aangaan, communicatie met betrokkenen en uiteraard ook uitvoerende werkzaamheden die nodig zijn. Daarnaast het initiëren van vergaderingen/bijeenkomsten met de projectgroep, opstellen agenda, uitwerken van notulen en project- en actieplannen maken voor/met projectgroep.

Het Jacobshospice (Den Haag) biedt thuisvervangende zorg voor mensen die nog maar kort te leven hebben. 

KNKV

heden

Ladyspeaker - presentatie van de jaarlijkse grote korfbal evenementen van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, zoals de jaarlijkse Korfbal Challenge in het Topsportcentrum in Rotterdam en de Korfbal League finale in Ahoy.

Het KNKV (Zeist) is een landelijke organisatie waarin alle korfbalclubs van Nederland zijn vertegenwoordigd. 

Marion Vroon Project en Advies

2014

Tekstsschrijver - webteksten schrijven voor nieuwe website www.marionvroon.nl

Marion Vroon (Den Haag) is projectleider en adviseur binnen de sectoren onderwijs, welzijn en zorg.

Nota Bene communicatie-evenementen

2012

Ladyspeaker - presentatie van de 'Kom in Actiedag' van 3FM Serious Request, door NotaBene georganiseerd op de Schaatsbaan in Delft.

2011

Ladyspeaker - presentatie van de door NotaBene georganiseerde Men's Day en Ladies Day van winkelgebied Zuidpoort in Delft.

Nota Bene (Delft) is adviseur en regisseur op het gebied van zakelijke communicatie en evenementen.

Nuffic

april 2015

Training presentatietechnieken - een op maat gemaakte training van een dagdeel gegeven aan de facilitators van de Holland Alumni Network bijeenkomsten van de Nuffic, in samenwerking met Belinda van der Gaag (docent aan de Haagse Hogeschool en oud-verslaggever bij de NOS). 

Deze Holland Alumni Network bijeenkomsten worden georganiseerd voor alumni van Nederlandse hoger onderwijs instellingen in onder meer Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Canada.

De Nuffic is hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering in het Nederlandse onderwijs. Van primair en voortgezet onderwijs tot beroepsgericht en hoger onderwijs en onderzoek.

Publinc

september 2015

Communicatieadviseur - workshop verzorgen over PR, communicatie met doelgroepen en omgaan met media tijdens de Netwerkbijeenkomst Ambassadeurs Armoedebestrijding (www.omarmen.nl) .

Rien Proeverijen en Advies

2015

Marketing- en communicatieadviseur - advisering rondom inzet marketing- en communicatiemiddelen en ondersteuning bij acquisitie.

Rien Proeverijen en Advies biedt allerlei soorten drank- en spijsproeverijen, workshops, tasting tables voor (de grotere) evenementen en private tables.

Sabine's Wijsje

april 2014

Initiatiefnemer en organisator - Sabine's Wijsje is een muzikaal avontuur door de wijk Cromvliet in Rijswijk, waarbij 150 mensen, verdeeld in zes groepen, naar zes bijzondere locaties lopen om te genieten van een optreden. Zo zie je de wijk op een compleet nieuwe manier en geniet je van heerlijke muziek.

Seats2meet Haagse Toren

2011 t/m 2012

Locatiemanager Seats2meet Haagse Toren - verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, marketing en communicatie, socia media aanpak, sales, programmering en het stagebeleid van de Haagse vestiging van Seats2Meet in de Haagse Toren.

Stichting MOOI

2013

Communicatieadviseur - ondersteuning van de interne communicatie rondom de corporate website en de wijkensites van Stichting MOOI. Daarnaast advisering over de opzet en uitvoering van een strategisch masterplan communicatie voor Xtra, het bestuur van de Haagse welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn en Zebra.

Stichting MOOI (Den Haag en Zoetermeer) staat als welzijnsorganisatie voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu en werkt vanuit één motto en één visie: 'MOOI verbindt mensen'.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2011

Projectondersteuning AV regie - verantwoordelijk voor de communicatieondersteuning van het Europees aanbestedingstraject voor een nieuwe plenaire regie om het audiovisueel programma van de Tweede Kamer te kunnen realiseren. Na realisatie (medio 2012) kunnen audiovisuele live registraties van alle vergaderingen in de commissiezalen en de Plenaire zaal van de Tweede Kamer geregiseerd en uitgezonden worden.

WelzijnNederland

2011

Ladyspeaker - presentatie van het event Upgrade Welzijn, waarbij centraal stond, hoe je als welzijnswerker bij kan dragen aan de zichtbaarheid en profilering van jezelf, je organisatie en van de welzijnssector in Nederland. Bekijk het sfeerverslag.

Xtra

2013

Communicatieadviseur Jaarbeeld Xtra 2012 - communicatieadvies, het afnemen van interviews en het aansturen van de fotograaf voor het Jaarbeeld van Xtra 2012.

Xtra (Den Haag) vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en Boog. 

ZOET - doen in Den Haag met kinderen

heden

Koffietentjes spotten - op de homepage van ZOET vind je in de rechterbovenhoek 'Leut en lekkers'. Ik spot de leukste plekken waar je relaxt koffie kunt drinken als je kinderen worden vermaakt.

Zoete Inval

heden

Communicatieadviseur - advisering over externe communicatie en over de organisatie van evenementen. 

2011

Verzorging van een korte presentatie over de mogelijkheden en ontwikkelingen van social media.

Zoete Inval is dé Rijswijkse netwerkclub voor frisse vrouwen.